Profile nauczania

HUMANISTYCZNO - PRAWNA
Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Język polski 
Język angielski
Historia

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem 

HUMANISTYCZNO – TEATRALNA
Przygotowanie do studiów aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych, filologicznych .

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Język angielski
Filozofia

Przedmioty dodatkowe
Warsztaty teatralne- zajęcia z aktorem

PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Dla kandydatów planujących zgłębić i rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą
upatrujących swoją przyszłość jako pracownicy szeroko rozumianego sektora medycznego
chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, czy też każdego innego wymagającego
solidnej i rozległej znajomości biologii i chemii oraz zdolności biegłego władania językiem angielskim
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku przygotowało profil przyrodniczo – medyczny
objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Dodatkowo zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej

CYBERMAT

Przygotowanie do studiów na kierunkach: informatyka, cybernetyka,  matematyka, język angielski, architektura. 

Przedmioty rozszerzone
Matematyka
Informatyka
Język angielski

 

W każdej klasie drugi język obcy do wyboru:
Język niemiecki
Język hiszpański

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole)
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
Robotyka
Koło strzeleckie


PRACA WYCHOWAWCZA
Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
dobrą współprace z rodzicami. W naszym  Liceum organizowane są liczne imprezy szkolne i wycieczki.
Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.

Copyright © 2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl