Oferta 2021/2022

Dedykowane dla Absolwentów szkoły podstawowej niekonwencjonalne kierunki dalszej edukacji:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2021/2022

Propozycje klas
I A KLASA
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Język polski 
Język angielski
Historia

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem 

I B KLASA
HUMANISTYCZNO – TEATRALNA

Przygotowanie do studiów aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych, filologicznych .

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Język angielski
Filozofia

Przedmioty dodatkowe
Warsztaty teatralne- zajęcia z aktorem 


I C KLASA
PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Dla kandydatów planujących zgłębić i rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą, upatrujących swoją przyszłość jako pracownicy szeroko rozumianego sektora medycznego, chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, czy też każdego innego wymagającego solidnej i rozległej znajomości biologii i chemii oraz zdolności biegłego władania językiem angielskim Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku przygotowało profil przyrodniczo – medyczny objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Uczniowie klasy przyrodniczo – medycznej w trakcie całego cyklu nauczania posiądą niezbędną, wyselekcjonowaną wiedzę stanowiącą solidny fundament i bazę merytoryczną dla dalszego rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oprócz przyswojenia treści objętych wymaganiami podstawy programowej, dadzą również możliwość nauczenia się logicznego i analitycznego myślenia, konstruowania wniosków, wykorzystania wiedzy w praktyce. Zajęcia dydaktyczne to nie tylko sucha teoria, to również przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń, posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i multimedialnym. Duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie metod aktywizujących, w których to aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela, nauczyciel pełni rolę przewodnika po tajnikach przyrody. Przy tym każdy uczeń traktowany jest indywidualnie z uwzględnieniem osobistych uzdolnień i predyspozycji. Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań, a także gwarantujemy identyfikowanie i stopniowe eliminowanie obszarów słabszych, wymagających dalszego doskonalenia.

Wszystkich miłośników nauk przyrodniczych dostrzegających ich interdyscyplinarny charakter zapraszamy w nasze szeregi.


Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Dodatkowo zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej

 

ID KLASA
CYBERMAT

Przygotowanie do studiów na kierunkach: informatyka, cybernetyka,  matematyka, język angielski, architektura. 

Przedmioty rozszerzone
Matematyka
Informatyka
Język angielski

 

W każdej klasie drugi język obcy do wyboru:
Język niemiecki
Język hiszpański

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole)
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
Robotyka
Koło strzeleckie.


PRACA WYCHOWAWCZA
Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dobrą współprace z rodzicami.
W naszym  Liceum organizowane są liczne imprezy szkolne i wycieczki. Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.

Copyright © 2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl