Przewodniczący SU: Mikołaj Jankowski

Zastępca przewodniczącego: Filip Baliński

Skarbnik: Adam Czarnecki

Opiekun Samorządu: Małgorzata Fijałkowska